مجوز کاری پزشکان در دبی

خدمات

خدماتی که به شما پزشکان محترم ارائه می شود:

درباره ما بیشتر بدانید ...

تیم ما متشکل از کارشناسان امور مهاجرتی پزشکان است که در ایران و امارات متحده عربی حضور دارند و انجام تمامی امور مربوط به صدور مجوز کاری پزشکان محترم در دوبی با جایگاه فعلی شان در ایران را، تضمین می کنند.
تایید مدارک پزشکان در دبی و انجام امور مربوط به مهاجرت به دبی تخصص ماست.